Informacje prawne

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej jest jednocześnie akceptacją zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

 

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest dostarczana przez:

Biuro Techniczno-Handlowe

Gutowski Tadeusz

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Krakowska 166

tel. 41 25 14 688

 

Strona internetowa wraz poszczególnymi jej witrynami mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat firmy BTH oraz jej produktami i usługami.

 

Warunki korzystania

Jeśli otworzysz lub przejrzysz dowolną stronę witryny BTH, zgadzasz się na wszystkie ograniczenia i warunki użytkowania podane poniżej. Nie korzystaj z tej strony, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków użytkowania. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej, aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami korzystania i polityką prywatności, są one prawnie wiążące.

BTH zarządza, nadzoruje i aktualizuje stronę internetową BTH. 

Dane oraz informacje dostępne na stronach internetowych BTH mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do prawnie wiążących relacji lub ustanowienia takich powiązań, chyba że wyraźnie wskazano inaczej (np. udostępnienie oficjalnych ofert, materiałów promocyjnych, itp.).

Informacji o BTH, jej produktach, usługach prezentowanych na stronach internetowych BTH nie należy rozumieć jako formy doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Informacje o produktach  na stronach internetowych BTH to ogólne informacje o asortymencie produktów BTH.

Zamieszczenie informacji o produkcie na stronach internetowych BTH nie oznacza, że BTH faktycznie wprowadziła dany produkt do obrotu w kraju osoby odwiedzającej stronę internetową czy też w kraju, w którym odwiedzający stronę korzysta ze strony internetowej. Aby upewnić się czy dany produkt jest wprowadzony na rynek w kraju osoby zainteresowanej proszę skontaktować się z BTH.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Dokładne informacje i aktualne dane na swoich stronach internetowych BTH są i będą projektowane z należytą starannością. Informacje zamieszczone na stronie internetowej BTH mają charakter informacyjny.

BTH zastrzega sobie prawo do zmiany treści i zawartości stron internetowych w dowolny sposób i w dowolnym momencie bez względu na przyczynę oraz bez uprzedniego powiadomienia.

 

Treść stron internetowych BTH chroniona jest prawem autorskim.

Zawartość strony internetowej nie może być rozpowszechniana, zwielokrotniana ani publikowana, chyba że BTH wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego.

Działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Informacje zawarte na stronach internetowych BTH nie mogą być kopiowane, wyświetlane, powielane, pobierane, modyfikowane lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody BTH. 

 

Polityka prywatności na stronie internetowej BTH 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) chroni się ze szczególną starannością informacje uzyskane od użytkowników witryny i ich dane osobowe.

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych.

Gromadzone są dane osobowe tylko wtedy, gdy je prześlesz, subskrybując nasz biuletyn, uzyskując dostęp do treści na naszej stronie, jak również w przypadku przesłania formularza zapytania i w sytuacjach, gdy zdecydujesz się na wysłanie nam swoich danych osobowych.

 

Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie. Informacje takie mogą obejmować witryny odwiedzane na naszej stronie internetowej, witryny odwiedzane przez naszą stronę internetową oraz czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej. 

 

Dane, które wysyłasz do nas lub które zbieramy za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane w celach: statystycznych, identyfikacji danych demograficznych i danych o zainteresowaniach użytkowników witryny, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; dane przetwarzamy również w celu diagnozowania problemów na naszych serwerach, administrowania naszą stroną internetową lub w innych celach, o które prosiłeś lub się zgodziłeś, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Biuro Techniczno Handlowe Gutowski Tadeusz 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Krakowska 166. Celem zbierania Państwa danych jest obsługa i realizacja zamówień, obsługa zapytań, przygotowywanie ofert oraz rozliczenia rachunkowe i podatkowe. Podstawę zbierania danych stanowi art.6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.

Odbiorcami danych osobowych są również firmy obsługujące administratora czyli zewnętrzne firmy kurierskie, obsługa księgowa, informatyczna, hostingodawca. Mają państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Dane (służące do obsługi i realizacji zamówienia, obsługi gwarancji i rękojmi) będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu - maksymalnie przez okres trzech lat od daty zakończenia świadczenia usług, oraz sześciu lat (informacje rozliczeniowe). Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: bth@bth.com.pl lub zadzwoń pod numer tel. 41 251 46 88.

 

Pliki cookies - ciasteczka

Cookie to nieduży plik, który zapisuje się na twoim komputerze podczas pierwszej wizyty na danej stronie internetowej. Strona internetowa, która go wysyła, rozpoznaje swoje cookie podczas ponownego odwiedzania tej witryny. Technologia ta służy pracom nad usprawnieniem danej strony internetowej i poprawieniem Twoich doświadczeń jako jej użytkownika.

Niektóre używane przez nas pliki cookie są ciasteczkami sesyjnymi (wygasają po zamknięciu przeglądarki), a niektóre są stałymi plikami i pozostają przechowywane w urządzeniu przez określony czas po opuszczeniu naszej witryny. Ciasteczka sesyjne służą do liczenia liczby odwiedzających naszą stronę, a stałe  - do przechowywania Twoich danych kontaktowych przy przyszłych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Używamy także plików cookie pochodzących z innych witryn: są to pliki cookie YouTube (umożliwiają odtwarzanie określonych treści wideo na naszej stronie). Pliki cookie dotyczące reklam i pliki cookie Google Analytics, używamy praz nas są po to, aby dowiedzieć się, w jaki sposób poruszasz się po naszych stronach internetowych oraz jakie treści Cię interesują, jak długo trwa Twoja wizyta. Na ich podstawie możemy dostosowywać zawartość naszej witryny do potrzeb osób ją odwiedzających. Używamy ich również w celu informowania o naszych produktach, diagnozowania problemów na naszym serwerze oraz administrowania naszą witryną internetową.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie dopuszcza pliki cookie. Odwiedzający stronę w każdej chwili może zrezygnować z używania plików cookie, aby tego dokonać należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. 

 

Kontakt

Jeśli napotkałeś na jakiekolwiek problemy lub masz pytania dotyczące strony internetowej skontaktuj się z nami pod adresem info@bth.com.pl